خانواده پایه قابلمه

تنوع روزافزون در طرح تولیدی انواع قابلمه ها در جهت افزایش زیبایی و کارایی این محصول پر مصرف در آشپزخانه ها، باعث شده این محصول جایگاه و چیدمان خاص و ویژه ای را نیز بطلبد که این امر با استفاده از پایه قابلمه های شیک و زیبا که ضمن اشغال فضای کم ،زیبایی خاصی نیز به محیط آشپزخانه ببخشد میسر خواهد بود .

پایه قابلمه
  • مزایا محصول :

انواع پایه قابلمه