بغل گازی

بغل گازی
آیا به هنگام آشپزی با حجم زیادی از انواع قاشق و کفگیر و بهم ریختگی در اطراف اجاق گاز مواجه هستید ؟
شما می توانید با استفاده از انواع جا قاشقی های بغل گازی پلوتون با طرحهایی زیبا و شکیل، آشپزی دلچسبی را تجربه کنید .

بغل گازی طرح آدمک
  • مزایا محصول :

انواع بغل گازی :